Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Thực hành / Bài Thi Lái Xe Trong Sa Hình – Hạng B2

Bài Thi Lái Xe Trong Sa Hình – Hạng B2

1. Bài thi số 01: Xuất Phát

2. Bài thi số 02: Nhường đường cho người đi bộ

3. Bài thi số 03: Dừng xe trên dốc

4. Bài thi số 04: Vệt bánh xe trên đường vuông góc

5. Bài thi số 05: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 1

6. Bài thi số 06: Đường vòng quanh co

7. Bài thi số 07: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 2

8. Bài thi số 08: Cho xe vào nơi đỗ

9. Bài thi số 09: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 3

10. Bài thi số 10: Khi qua đường ray xe lửa

11. Bài thi số 11: Thay đổi số và tốc độ trên đường

12. Bài thi số 12: Xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm

13. Bài thi số 13: Qua ngã tư có tín hiệu đèn giao thông lần 4

14. Bài thi số 14: Kết thúc

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>